Tarımda 2022 Üretim Yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 32001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda tarımda (arpa, çeltik, buğday, yulaf, tritikale ve çavdar) 2022 üretim yılı desteği kapsamında mazot ve gübre desteklerine ilişkin hususlar yer aldı. Tarımsal destek tutarlarını hak etmiş çiftçilerin istemesi halinde Ziraat Bankası tarafından amacına uygun bir şekilde kullanılması şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullanabilecekler.

Tarımsal destek ödemelerinin vade tarihine kadar meydana gelecek faiz miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelir kaybı ödemeleri çerçevesinde tarımsal üreticilerin adına bankaya yatırılacak. Bu sene üreticilerin hak edişine yönelik listeler bu yıl, destekleri ise 2023 yılında bankaya ödenecek.

Kredinin kullandırılması için üreticinin bankaya başvuru yapmış olması şartı aranacak. Bankaya yapılan başvuruda, ücretlendirme ve kredinin kullanım esaslarına ilişkin borçlanma, takip, kullandırma ve tahsil işlemleri bankanın kurallarına göre işlemler devam ettirilecek.

Bankanın kullandırdığı kredilerden dolayı meydana gelen kredilerin faiz tahakkuk tarihinde gelir kaybı tutarları, erken kapatma halinde bankanın uyguladığı cari faiz oranı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılacak. Bu karar, 20 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.