Kat Mülkiyeti Kanunu (634 Sayılı Kanun)

Madde 1:  Tamamlanabilmiş bir yapının kat, daireler, firma,iş büroları, mağaza, depo şeklinde olan bölümden farklı farklı ve tamamen kullanılmaya uygun olan üstünde, o gayrimenkulün maliki ya da ortak maliklerinin tarafından, bu Kanun hükümlerine bakılırsa, bağlarımsız iyelik hakları kurulabilir.

EKONOMİ 06.05.2020, 15:38
Kat Mülkiyeti Kanunu (634 Sayılı Kanun)

02 Temmuz 1965 tarihindeki Resmi Gazete

Sayı: 12038

Kanun Numarası : 634

Kabul tarihi: 23 Haziran 1965

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:

I – Genel kural:

Madde 1:  Tamamlanabilmiş bir yapının kat, daireler, firma,iş büroları, mağaza, depo şeklinde olan bölümden farklı farklı ve tamamen kullanılmaya uygun olan üstünde, o gayrimenkulün maliki ya da ortak maliklerinin tarafından, bu Kanun hükümlerine bakılırsa, bağlarımsız iyelik hakları kurulabilir.

Yapılmakta olan ya da ilerde yapılabilecek olan bir yapının, birinci fıkrasında yazılmış nitelikteki bölümlerinin üstünde, yapı tamamlandıktan sonra geçilebilecek kat mülkiyetine göre, arsa malikinin ya da arsanın ortak olan malikleri tarafınca, bu Kanun hükümüne nazaran irtifak hakları da kurulabilmektedir.

Kat Maliki Kanunu


Kat Maliklerinin Kanunu esasları, Kat Mülkiyeti Kanununun içinde düzenlenmektedir. İşte Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer edinen "kat maliki" ile ilgili yasal hükümler:

Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:

Madde 3  Kat mülkiyetinin, arsa payları ve ana gayrimenkulde olan ortak yerle ilgili bağlantılı özel bir mülkiyet olmaktadır.

(Değişik olan üçüncü fıkra: 23/6/2009 5912/1 md. Kat mülkü irtifakısı olan arsanın payıyla bağlantılı bir irtifak türü olarak, yapısının tümünün düzeltilecek yapı kullanma izni olan belgesine dayalı olacak, bu kat kanununda gösterilen şarta rağmen kat mülkiyetine resen bir şekilde çevrilebilmektedir. Bu işlemle, arsa malikisinin veya kat irtifakına sahip olan ortak maliklerin birisinin istemiyle dahi gerçekleştirilebilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Nazaran Binalarda Ortak Kullanım Alanları


Kat Mülkiyeti Kanununa tabi binalarda ortak bölgeleri kullanmamaktan dolayı bu tarz şeylerin masrafına iştirakten kaçınılamaz. Sadece bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve bu şekilde bir yargı de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağlarımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planı içinde böyle bir maddeler yok ise, konuyu bağımsız bölüm maliklerinin toplantısında gündem yapılarak, yönetim planı için değişiklik talebini edebilme şansınız olur. Bu görüşmede adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. Maddesine bakılırsa, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunmuş olduğunuz yerdeki barış hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

İmar Başı Kat Mülkiyeti İyi Mi Alınacak?


İmar barışı ile kat mülkiyetinin iyi mi alınacağı yönetmelik kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

Yapı kaydının belgesini alabildikten sonra yapı ruhsatını alarak da yapı kullanabilme izni belgeyi alamamış ya da yapı ruhsatı olmayan yapıda, yapı kullanabilme izni belgesi sorgulanmaksızın kullanma amacının değişikliği de içinde olabilmek üzere tapuda cins değişiklikleri ve kat mülkiyetinin tesisleri yapılabilmesi için;

a) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge gereklidir.

Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişikler 


Kat Mülkiyetinin Kanunu’na eklenen Ek Madde 5 le “hatalı olan bir blok veya bağımsız bölüm numarasının düzeltilebilmesi” için iki düzenleme yapılmış. Bu düzenlemeler: 

1. Hatalı blok numaralarını düzeltebilmek için, kat malikleri kurulu olarak salt çoğunlukla alınan karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü teknik raporu ile almış olduğunuz belediye tarafınca onaylı yeni durum planını, tapu müdürlüğüne sunmalısınız.  

2. Hatalı bağlarımsız bölüm numaralarını düzeltebilmek için ise, lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili yönetim tarafından onaylanan teknik raporu, ayni ve şahsi hak lehtarlarının tasdikını alarak, tapu müdürlüğüne sunmalısınız, böylece, daire, işyeri vb. Bağımsız bölüm numaralarınızı değiştirebilirsiniz.

Yorumlar (0)