Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgisini Nasıl Öğreniriz?

Kandilli rasathanesi , depremlerin oluş nedenleri nelerdir? Kandiili Rasathanesinden deprem bilgisini nasıl öğreniriz? Deprem bilgisini öğrenme yolları ? Haberler detayı aşağıda...

GÜNDEM 28.04.2020, 14:42
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgisini Nasıl Öğreniriz?

Kandilli Rasathane nedir?

Yer bilimleri deprem bilimleri ile ilgili bilgilerin araştırıldığı rasathanedir bilindiği gibi ülkemiz jeolojik olarak deprem fay hatları üzerindedir topraklarımın nerdeyse tamamında deprem olma potansiyeli vardır

Depremler bizler hissetmesek te her an iri ufaklı şekilde olmakta şiddet yükseldikçe de hissetme oranı artmaktadır bu depremlerin takip edildiği yerdir rasathaneler yer deki hareketlilikleri takip eden enine boyuna değerlendiren ve bu verileri üzerinde yer ve fay hatlarıyla ilgili bir sonuca ulamaya çalışmaya da biz deprem bilgisi diyebiliriz

Depremler oluş nedenleri

Depremler oluş nedenleri açısından değerlendirildiğinde dünya üzerine oluşan bir çok değişiklik sıralanabilir bir faydan ve fay zonlarından bahsettiğimiz için o faylar üzerinde günü ve saati gelip kırılma oluştuğunda bu faylar mutlaka bir deprem oluşturma potansiyeline sahiptir.

Depremler her zaman olmaktadır ancak biz büyüklük ve şiddeti az olduğu için bizler hissetmeyiz. İnsanların hissettikleri depremler genelde dört ve üzeri büyüklüğünde olan depremlerdir bu depremler büyüklük ve şiddetlerine göre yapılara zarar verebilmekte ve çok ağır kayıplara neden olabilmektedir.

Depremden korunma

Deprem den korunmanın bir yolu vardır, oda içinde yaşadığımız yapılarımızın sağlam ve depreme dayanıklı olarak işa edilmesi deprem uzmanlarının sözlerine kulak vererek yeni bir deprem mühendisliği geliştirmeliyiz

Deprem anında yapılacak birçok şey kandilli ve boğazici kandilli rasathanesi hocaları tarafından tavsiye niteliğinde anlatılmış ve kitaplara da girmiştir bu konular her zaman olmasa da deprem sonrası zamanlarda tv lerde de gündem olmakta ve insanların aydınlatılması sağlanmaktadır.

Deprem önceden bilinir mi?

Depremlerle ilgili olarak bir çok efsane ortaya atılsa da bilimsel olarak deprem oluş anını birebir bilmek mümkün değildir.bu yönde çalışmalar olsa da daha net şu saatte deprem olacak diyebilecek bir bilim adamı veya rasathane bulunmamaktadır ancak yer hareketleri ve deprem tarihçesine bakılarak belirli tecrübedeki profesörler deprem oluş tahminleri de yapılmakta ve bu tahminler gerçekleşebilmektedir en son Elazığ depreminde bir profesörün tahmini birer bir tuttuğu görülmüştür.buda yer hareketleri ve deprem tarihinin incelenmesi açısından kandilli,İstanbul kandilli rasathanelerinin önemini ortaya koymaktadır.

Deprem bilgisi edinme ve yolları

Deprem ülkemizin bir gerçeği olduğu için herkesin belli başlıca bilgili olması hem kendisi ve hem de çevresinin deprem anındaki davranışlarıyla ilgili katkısı olabilir kişisel olarak bunu öğrenmenin dışında inşaat yapıcılarının da bu ruhun farkına varması açısından depremle ilgili bilgilere ulaşabilmesi önemlidir.

Bu bilgilere ulaşmak isteye herkese kandilli rasathanesi ve deprem müzelerini gezebildikleri gibi daha farklı platformlardan da bilgi edinebilirler örneğin bir derem profesörünün kitabının alınıp okunması depremle ilgili birçok sorunun cevabını bulmamıza yardımcı olacak ve bu durum bizim belki de hayatta kalmamızı sağlayacaktır.

Rasathanelerin önemi ve depremle alakalı verdikleri bilgiler?

Rasathane yer bilimlerinin incelendiği kurum demek 1999 depremini yaşayan biri olarak gece 03.02 de yataktan yere düştüğümde ne oluyor diyip fırlayıp dışarı çıktığımda evin sarıldığını gördüğümde kıyamet dedim çünkü deprem neydi bilmiyordum. Komşu deprem diye bağırdığında kendime geldim yer sarsılıyor yerden gelen sesin ürküntüsü dehşet veriyordu. Ertesi gün haber kanlarlında uzunca süre göreceğimiz kandilli rasathanesi müdürü prof Ahmet Mete Işıkara ekranlarda bu depremin Vehametini anlatıyordu.

Yirmi yaş altı gençlerin yaşamadığı 1999 depremi anlayabilmesi mümkün olmadığından bu tarz yayın organlarından araştırmalı ve her şeyle ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki ülkemizde her an deprem olma riski vardır.

Yorumlar (0)