Korona Virüs  Antiviral İlacı Remdesivir İlk Deneme Sonuçları ve Bilinmesi Gerekenler

COVID-19 için bilinen herhangi bir tedavinin yokluğunda remdesivir, dünya çapında klinik çalışmalara tabi tutulan birkaç deneysel ilaçtan biridir

GÜNDEM 01.05.2020, 11:03
17
Korona Virüs  Antiviral İlacı Remdesivir İlk Deneme Sonuçları ve Bilinmesi Gerekenler

  COVID-19 için bilinen herhangi bir tedavinin yokluğunda remdesivir, dünya çapında klinik çalışmalara tabi tutulan birkaç deneysel ilaçtan biridir. Sadece hafifletici gerekçeler dolayısı ile COVID-19 olan hastalar için başka bir tedavi olmadığında onaylanmamış ilaçlar kullanılabilir. Çalışmada tüm hastalara lopinavir-ritonavir, interferonlar ve kortikosteroidler dahil standart ilaçlar verildi.Araştırmaya liderlik eden Çin-Japonya Dostluk Hastanesi'nden Profesör Bin Cao ve "Maalesef, remdesivir'in plaseboya göre önemli faydalar sağlamadığını" söyledi. “Bu bizim umduğumuz sonuç değil, ancak hedef 453 hastanın sadece 237'sini kaydedebildiğimize dikkat çekiyoruz çünkü COVID-19 salgını Wuhan'da kontrol altına alındı bu nedenle remdesivir ile daha erken tedavinin klinik fayda sağlayıp sağlamadığını yeterince değerlendiremedik, Gelecekte yapılacak çalışmalarda remdesivir, daha yüksek dozlar veya diğer antiviraller veya SARS-CoV-2 nötralize edici antikorlarla kombinasyonun daha erken tedavisinin şiddetli hastalığı olanlarda daha etkili olup olmayacağını veri olarak verecektir.

  Remdesivir başlangıçta Ebola'yı tedavi etmek için geliştirildi ve bir virüsün çoğalma yoluna müdahale etmek için tasarlandı, böylece vücudun içinde çoğalmasını durdurdu. SARS-CoV-2'nin çoğalmasını başarılı bir şekilde engellediği gösterilmiştir ve hayvan çalışmalarında ciddi akut solunum sendromu (SARS), Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve COVID-19 gibi diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı etkisi vardır. Vaka çalışmaları COVID-19'lu bazı ciddi hastalarda da yarar bildirmiştir, ancak şimdiye kadar remdesivir ile ilgili klinik çalışma yapılmamıştır, bu nedenle hastalarda COVID-19'a karşı etkinliği tam olarak bilinmemektedir.Bu çalışmalar, laboratuvarda doğrulanmış ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan 237 yetişkin üzerinde 6 Şubat ile 12 Mart 2020 arasında kaydedildi. Uygun olabilmesi için hastalara semptomlar başladıktan sonraki 12 gün içinde verilmek zorunda kalındı, bu esnada göğüs görüntüleme ve oksijen doygunluğu% 94 veya daha düşüktü. Katılımcılar rastgele olarak günlük remdesivir infüzyonlarına (158 hasta; 1. günde 200 mg ve ardından 2-10. Günlerde 100 mg) veya 10 gün boyunca bir plasebo infüzyonuna (79 hasta) verildi.Gruplar arasında klinik iyileşme süresinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (remdesivir grubu için 23 günlük plasebo grubuna göre ortalama 21 gün klinik iyileşme süresi). İkincil bir sonuçta (bir çalışmada, birincil sonuç ölçütü kadar önemli olmayan, ancak yine de bir müdahalenin etkisini değerlendirmekle ilgilenen planlı bir sonuç ölçüsü, 10 içinde tedavi edilen hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen hastalık başlangıcında günlerde, remdesivir alanların plasebo verilenlerden daha hızlı iyileştiği görülmüştür (klinik iyileşme için ortalama süre 18 güne karşı 23 gün).Randomizasyondan 28 gün içinde ölüm gruplar arasında benzerdi, remdesivir grubunda% 14 (22/158) hasta ölürken plasebo grubunda% 13 (10/78) bulundu. Bununla birlikte, ikincil sonuçlarda, hastalık başlangıcından itibaren 10 gün içinde remdesivir ile tedavi edilen hastalarda, mortalite farkı daha düşük, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi,% 11 (8/71) hasta plasebo alanlara kıyasla% 11 (8/71) ölüyor .Benzer şekilde, ikincil sonuçlarda, mekanik ventilasyon süresi, gruplar arasında anlamlı olarak farklı olmasa da, remdesivir alıcılarında plasebo alıcılarına göre daha kısa idi (ortalama 7 güne karşı 15.5 gün). Gruplar arasında oksijen desteği, hastanede kalış süresi, taburcu olma ya da ölüm süresi açısından anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca, remdesivir ile tedavi, viral yükte (enfekte bir kişinin vücudunda ne kadar SARS-CoV-2 bulunduğunu) veya plaseboya kıyasla üst veya alt solunum yolundaki virüsün saptanmasını sağlamaz.Gruplar arasında (% 65; 102/155 remdesivir hastası, güvenlik analizine dahil edilen% 64; 50/78 plasebo) olumsuz etkiler arasında fark yoktu ve remdesivir verilen hastalarda ciddi advers olayların toplam oranı plasebodan daha düşüktü (% 18; 28/155 vs% 26; 20/78). Bununla birlikte, remdesivir grubundaki daha fazla hasta, gastrointestinal semptomlar (örn. Bulantı, kusma) ve kardiyopulmoner yetmezlik (18 remdesivir grubu;% 12'ye karşı 4 plasebo;% 5) gibi yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı.“Çalışmamıza katılanlar, remdesivir alan COVID-19'lu hastalara yönelik yakın tarihli bir gözlemsel çalışma ile karşılaştırıldığında, hastalık seyrinde daha az hasta ve daha erken tedavi görmüştür. Yine de, remdesivir bizim çalışma popülâsyonumuzda beklendiği gibi daha fazla fayda sağlamamıştır ”diyor Çin Wuhan Lung Hastanesi'nden yardımcı Profesör Ronghui Du. “Remdesivir'in devam eden klinik deneyleri, hangi koşullar altında fayda sağlayıp sağlayamayacağı konusunda önemli ek bilgiler sağlayacaktır.Yetkililer, erken durmanın klinik sonuçlardaki farklılıkları tespit etmek için yetersiz güç sağlaması da dahil olmak üzere çalışmanın çeşitli sınırlamalarına dikkat çekmektedir ve remdesivir'e (remdesivir etkinliğinin azalmasına katkıda bulunacak) azalmış duyarlılığın olası ortaya çıkışını açıklamamıştır. Son olarak, bu çalışmadaki hastalarda kortikosteroidlerin sık kullanımının SARS ve MERS'de gözlemlendiği gibi viral üretime yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir.

  Birleşik bir yorumda yazan Edinburgh Üniversitesi'nde (çalışmaya dahil olmayan) Profesör John Norrie salgın hastalıklar üzerinde randomize denemeler yürütmenin zorluklarını ve önemini tartışıyor ve şöyle yazıyor: “Gözlemsel verilerden gelecek vaat eden sinyaller Yüksek kaliteli randomize çalışmalarda titizlikle doğrulanmalı veya reddedilmelidir - özellikle de COVID-19 için henüz kanıtlanmış güvenli ve etkili tedavilerin mevcut olmadığı düşünüldüğünde… Bu ayrıca bir pandemide zorlayıcıdır ve ikna edici kanıt eşiğini düşürme cazibesine direnilmeli, çünkü etkisiz ve potansiyel olarak güvenli olmayan müdahalelerin benimsenmesi sadece faydalı bir fayda olmadan zarar verme riskini alırken, aynı zamanda gerçekten etkili ve güvenli müdahaleler bulmak için deneme yapmayı daha da zorlaştırmaktadır. ”Devam ediyor: “Çalışma iyi tasarlanmıştı - çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir randomize çalışma - ve iyi yürütülmüş, yüksek protokol uyumu ve takip kaybı yok… Yetersiz güce sahip bir araştırmada istatistiksel anlamlılığın olmaması bulguların sonuçsuz olduğunu. Pandemik çalışmaların gerçekleştirilmesindeki belirli zorluklar, veri paylaşımının öneminin altını çizerek, bireysel hasta veri meta analizleri için ilgili veri kümelerinin hızlı bir şekilde iyileştirilmesine olanak tanır. Her bir çalışmanın eksik olma riski yüksek olduğunda, verileri muhtemelen birkaç güçsüz ancak yüksek kaliteli çalışmalarda bir araya getirmek, neyin, güvenli ve kimin işe yaradığına dair sağlam bilgiler elde etmenin en iyi yolumuz gibi görünecektir. Devam eden araştırmaları hevesle bekliyoruz. ”

Referans: “Şiddetli COVID-19 olan yetişkinlerde Remdesivir: Yeming Wang *, Dingyu Zhang *, Guanhua Du *, Ronghui Du *, Jianping Zhao *, Yang Jin * tarafından randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışma” , Shouzhi Fu *, Ling Gao *, Zhenshun Cheng *, Qiaofa Lu *, Yi Hu *, Guangwei Luo *, Ke Wang, Yang Lu, Huadong Li, Shuzhen Wang, Shunan Ruan, Chengqing Yang, Chunlin Mei, Yi Wang, Dan Ding, Feng Wu, Xin Tang, Xianzhi Ye, Yingchun Ye, Bing Liu, Jie Yang, Wen Yin, Aili Wang, Guohui Fanı, Fei Zhou, Zhibo Liu, Xiaoying Gu, Jiuyang Xu, Lianhan Shang, Yi Zhang, Lianjun Cao, Tingting Guo, Yan Wan, Hong Qin, Yushen Jiang, Thomas Jaki, Frederick G Hayden, Peter W Horby, Bin Cao ve Chen Wang, 29 Nisan 2020, Lancet .

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu