Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren doğal gaz ve çalışanlara yönelik kamu hizmeti sübvansiyonlarına ilişkin düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı, asgari ücret ve işçi maaşlarından kesilen 178,4 TL ve SGK sigorta primlerinden kesilen 454,6 TL gelir vergisini havale ediyor. Bu 633 TL'lik rakam çalışanın maaşına eklenebilir. Ayrıca, daha önce çalışanlarına vergi ve SGK primi ödeyen işverenler artık ayda 1.000 TL'ye kadar vergi ve SGK primi ödemek zorunda değil. Bu, işverenlerin Haziran 2023'e kadar çalışanlarının maaşlarına 1.000 TL ekleyebilecekleri anlamına geliyor.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tol, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Başlangıç; Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında çalışanlara aylık 1.000 TL'ye kadar ödeme yapın.
İkincisi, personele yemek için nakit ödeme hakkında.

ÇALIŞANLARA DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE DEMEK?

7420 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerini (fuel oil, fuel oil, kömür, odun vb.) ödemesini zorunlu kılmaktadır. ) (yani toplam 8 ay boyunca), aylık ödeme 1.000 TL'yi geçmediği takdirde cari ücret/prim gelirlerine ek olarak gelir vergisi ve SGK primleri istisna edilecektir. Bu Yönetmelik kapsamında, işverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için ödemeleri vergi ve SGK kapsamında sübvanse edilmektedir.

İşverenler doğal gaz katkısı vermek zorunda mı?

Hayır, çalışanlara yapılan bu ödemeler işverenler için zorunlu olmayıp tamamen isteğe bağlıdır. 

Doğal gaz giderlerini karşılama şartları nelerdir?

İşverenlerin elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri karşılığında ödedikleri vergi ve SGK muafiyetlerine ilişkin şartlar şöyle:
Aylık toplamda 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamındadır. İstisna kapsamına işverenler tarafından çalışanlara ayda toplam 1.000 TL'ye kadar ödenen elektrik, gaz ve su faturaları dahildir. 1.000 TL'nin üzerindeki kısımlar gelir vergisi ve SGK primine tabidir.

Bu ödemeler işçinin cari ücretine/asli gelirine ek olarak yapılmalıdır. Bu muafiyetten yararlanabilmek için, çalışanın cari ücret/katkı paylarına ek olarak yukarıdaki ödemelerin yapılması gerekir. Ücret kalemlerini yeniden adlandırarak bu istisnalardan işçiler için ücret artışlarına neden olmadan yararlanamazsınız.

9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yapılan ödemeler için istisnalar geçerlidir.
Muafiyet kuralları kalıcı değildir. Bu muafiyetler, 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 (dahil) tarihleri ​​arasında yapılan ödemeler için talep edilebilir.

Bu ödemeler; elektrik, doğalgaz ve ısınma karşılığında ödenmelidir. Muafiyetten yararlanabilmek için yukarıdaki ödemelerin işçinin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında işveren tarafından yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki ödemelerin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında yapılması durumunda nasıl doğrulanacağı açık değildir. İşveren kararının yeterli olup olmadığı veya çalışanların elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma faturalarını işverene ibraz etmeleri gerekip gerekmediği açıklığa kavuşturulmalıdır. Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çok kısa bir süre içinde yayınlayacakları ortak veya ayrı bir tebliğ ile bu konuya açıklık getirmeleri bekleniyor. Hazinenin doğal gazını çıkarmak ne kadara mal oluyor?

Çalışanlara ücret ne olursa olsun yapılan tüm nakit ödemeler, ücret olarak bordro vergisi ve SGK teşviklerine tabidir. Bu düzenleme ile Maliye Bakanlığı, işverenlerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini ödemelerini gelir vergisi ve SGK zammından, bunlara tekabül eden gelir vergisi ve SGK zammından muaf tutuyor. Çok önemli bir teşvik. Bu istisna nedeniyle Maliye Bakanlığı asgari ücreti muaf tutmuştur.