4857 İş Kanunu , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 1475 Sayılı İş Kanunu ve İş Hukuku Kanunu Hakkında

4857 İş Kanunu nedir? 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgisi, 1475 Sayılı İş Kanunu ve İş Hukuku Kanunu Hakkında tüm bilgiler haberimizde...

SGK/İŞ/KOSGEB 29.04.2020, 14:05
4857 İş Kanunu , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 1475 Sayılı İş Kanunu ve İş Hukuku Kanunu Hakkında

Son dönemde oluşan pandemi ile ilgili konularda yaşam düzeninde değişiklik sağlayan önemli faktör iş kanunlarına da yansımış bulunuyor. 4857 nolu iş kanunu işverenlerin yaptığı sözleşmelerin çalışma ve çalıştırma şartlarını işçilere olan sorumluluklarını ve haklarını ele almaktadır. Oldukça detaylı bir konu olmasına rağmen her bireyi ilgilendiren ve çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Tüm işverenler, işyerleri ve işçiler 3. Maddesindeki bildirim gününe bakılmadan tüm kanun hükümlerine bağlı kalması zorunludur. Sözleşme kapsamında alınan ve çalıştırılan kişiler ile işverenin sorumluklarını kapsayan bu ikiliye iş ilişkisi denilir. 4857 sayılı iş kanununun ilk maddesinde işyerlerinin sınırlaması belirsiz hale getirilmiştir. Bu sayede çok yönlü iş yerleri ve çalışma ortamları sağlanmıştır. Genel olarak haftalık çalışma süresi, fazla çalışma mesaileri ve ücreti, kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmeleri ayrıca asgari ücret ve asgari ücret dışında kalan iş ücretlerini ele alan bir konudur. Hem işverenin hem de işçinin haklarının gözetildiği bu kanun 4857 iş kanunu olarak geçmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 Bu kanunun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvencesinin sağlanması adına koşulları oluşturmak ve aynı zamanda mevcut sağlık ve güvenlik kurallarının daha da iyileştirilmesini sağlamak amaçlı çıkarılmış bir kanundur. Özellikle çalışan bireylerin oluşabilecek kaza yaralanma gibi ekstra durumlarda iş yerlerinde mutlaka bir doktor veya hemşire acil tıp teknisyeni gibi yetkili kişiler bulunması gereklidir. Bu kanun yine hem işvereni hem de işçiyi kapsayan bir kanundur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu özel veya kamuya ait olan tüm iş yerlerinde geçerli olup uygulanmakta olan bir kanundur. Tabii sağlık çalışanının bir vekili, stajyeri de çalışabilir durumdadır. Lakin fabrika, bakım merkezi, Türk silahlı kuvvetleri, meslek eğitici yerler dikimevi ve ev hizmetleri gibi yerlerde bu kanunlar uygulanmamaktadır. Fakat genel kapsamda her iş yerinde bulundurulması zorunlu kılınmış kanunlar arasındadır.

 1475 sayılı İş Kanunu

Bilindiği üzere kanunlar arasından kaldırıldığı bilinen 1475 sayılı iş kanunu sadece 4758 sayılı iş kanununa ek olarak kıdem tazminatını düzenleyen 14. Maddesi ile yürürlüğünü sürdürüyor. İşveren tarafından kanunun 17.ci maddesi 2 numaralı bendinde gösterilen sebepler dışındaysa ve işçi tarafından 16. Kanuna bakılarak askerlik hizmeti de ele alınarak hak kazanacağı bir meblağ ortaya çıkar. Kanuna uygun şekilde iş hukuku çerçevesi dâhilinde uygulanan bu kanun tamamen işveren ve işçi arasında yer alan kanunlardan biri olarak bilinir.

İş Hukuku Kanunu

Oluşan pandemi rahatsızlığı tüm dünyayı saran bir şekilde iş yaşantısını da değiştirdi. İş kanununun değişim yaşaması ile birlikte işverenler kendi inisiyatiflerine göre işçilerine belli bir dönem izin verebilecektir. Ayrıca işçilerin izne çıkmış olduğu bu süreçte devletten ücretsiz izin kapsamında destek alabilmesini sağlamak ve buna yönelik çalışmalar sürdürülmesi de gündemde yer alan konuların başında geliyor. Covid-19 olarak geçen salgın hastalığın başlangıcından ve sürdüğü dönemden itibaren birçok iş konusundaki yükümlülükler tamamen değişim yaşıyor. Ayrıca özel sektör ve devlet kurumları da aynı şekilde değişen iş kanunları ile birlikte işlem sürdürmeye başladı. Eskiden kısa süre çalışan kişiler ödenek alamazken şuan kısa çalışma süresine ek olarak ücret alabiliyorlar. Devletin birçok yönden sağladığı bu destek kendi hizmetlerinin içinde yer alan oluşturulmuş haklar ile öne çıkan olağanüstü hal durumunu yöneten süreci kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için sayılı iş kanunlarını okuyabilirsiniz.

Yorumlar (0)