TÜİK, dış ticaret açığının yıllık %421,7 artışla 1 milyar 509 milyon $'dan 7 milyar 874 milyon $'a yükseldiğini açıkladı. İhracat %3, ithalat %31,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında hazırlanan ön dış ticaret ön verileri, 2022 yılı Ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %3,0 arttığını, ithalatın ise 21 milyar 328 milyar dolar arttığını gösteriyor. %31,4 artarak 29,0202 milyar USD'ye ulaştı.
Genel Ticaret Sistemine göre Ocak-Ekim 2022 döneminde ihracat yıllık %15,4 artarak 209 milyar $'a, ithalat ise %39,4 artarak 300 milyar $'a ulaşacak.

DIŞ AÇIĞI EKİM AYINDA YÜZDE 421 ORANINDA ARTTI

Dış ticaret açığı Ekim ayında yıllık %421,7 artışla 1,0509 milyar $'dan 7,874 milyar $'a yükseldi. Ödemeler dengesi açığının 8 milyar dolar olması bekleniyordu. Ekim 2021'de ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,2 iken Ekim'de %73'e düştü.

DIŞ AÇIK OCAK-EKİM ARASINDA %168,3 SEVİYESİNE ÇIKTI

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %168,3 artarak 33.0933 milyar $'dan 9.149 milyar $'a yükseldi. 2021 Ocak-Ekim döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %84,3 iken 2022'nin aynı döneminde %69,7'ye geriledi.

Memur ve emeklilerin asgari ve azami maaşları ne olacak? Memur ve emeklilerin asgari ve azami maaşları ne olacak?

ALMANYA İHRACATTA, RUSYA İTHALATTA BİR NUMARA

Ekim ayında Almanya bir numaralı ihracatçı oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar, Irak 1 milyar dolar 418 milyon dolar, ABD 1 milyar dolar 308 milyon dolar ve Rusya Federasyonu 1 milyar dolar 100 milyon dolar, 46 milyon dolar İngiltere 1107 milyon dolar oldu. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturmaktadır.

Ocak-Ekim dönemi ihracatında Almanya birinci sırada yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17.463 milyar $ olarak gerçekleşti. Onu 14.055 milyar dolarla ABD, 11.0302 milyar dolarla Irak, 10.0908 milyar dolarla İngiltere ve 10.229 milyar dolarla İtalya izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,5'ini oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu ithalatta bir numara oldu.

Ekim ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4.989 milyon doları buldu, ancak her ülke farklı. Çin 2,85 milyar dolar, İsviçre 2,384 milyar dolar, Almanya 1,963 milyar dolar ve Amerika Birleşik Devletleri 1,215 milyar dolar. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde Rusya Federasyonu ithalatta ilk sırayı aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat ise sırasıyla 49 milyar$ ve 626 milyon$ olarak gerçekleşti. Çin 34.0591 milyar dolar, Almanya 1.9327 milyar dolar, Amerika Birleşik Devletleri 1.322 milyar dolar ve İtalya 1.1456 milyar dolar. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu.