KPSS şartı yok! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı en az lise mezunlarını İŞKUR üzerinden işe alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri...

Asgari ücret pazarlığı bu yıl farklı olacak! Asgari ücret pazarlığı bu yıl farklı olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KPSS şartı aranmaksızın en az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. İş türleri ve koşulları için tıklayınız

4857 sayılı İl Teşkilat Birimlerinde İstihdam Edilenler İş Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Kamu Kurumlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 19 kadrolu işçi alımı yapacağını açıkladı. yasa.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, Tarak Gemisi Uzmanı, Gemi Buhar ve Makine Mühendisi, Kıdemli Kaptan, Kaptan Gemi Adamı, Denizci, Gemi Elektrikçisi, Fueler ve Kaptan pozisyonlarına atanacak. En az lise diploması isteyen adaylar için KPSS puan şartı aranmaz. İşte daha ilginç detaylar...

Başvuru için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret edin.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Alım Yapılacak İller ve Birimleri

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.

5) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

6) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ